Standpunten

Onze standpunten 2014-2018

Werk, Wonen en Welzijn zijn voor de PvdA Helmond de centrale thema’s en vormen dan ook de rode draad in het verkiezingsprogramma van de PvdA Helmond voor de raadsperiode 2014-2018.

Wij vinden dat solidariteit in al zijn vormen het belangrijkste uitgangspunt moet zijn bij al haar politiek handelen. En daarnaast: emancipatie voor alle bevolkingsgroepen, duurzaam denken en handelen, en volledige transparantie in het openbaar bestuur.  Dit vanuit het bewustzijn van onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties.

Lees ons verkiezingsprogramma “Het vizier op Werk, Wonen en Welzijn” en ontdek hoe wij Helmond Sociaal & Betrouwbaar willen maken!

Wij wensen u veel leesplezier!

Onze standpunten per onderwerp

PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond