PvdA strijdt voor behoud loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking

PvdA strijdt voor behoud loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking

19 december 2017 0

In de Raadsvergadering van 2 december 2017 heeft de PvdA-fractie een motie ingediend die het college oproept om er bij de regering op aan te dringen om het instrument “subsidie loonkosten voor werknemers met een arbeidsbeperking” niet te beëindigen maar voort te zetten. Zie hier die motie: Motie PvdA behoud instrument loonkostensubsidie 20171202, die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Het college heeft die motie vlot uitgevoerd. Zie hier de brief die de gemeente Helmond naar de verantwoordelijke staatssecretaris heeft gestuurd: Brief behoud Loonkostensubsidie aan staatssecr T van Ark

PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond