PvdA maakt begroting 2018 socialer:

PvdA maakt begroting 2018 socialer:

9 november 2017 0

Bij de begrotingsbehandeling heeft de PvdA zich weer sterk gemaakt om op een aantal gebieden de belangen van zwakkeren in onze samenleving te beschermen. Onze fractievoorzitter Mohammed Chahim heeft een uitgebreide debatbijdrage opgesteld, en daarin moties over Behoud instrument loonkostensubsidie, ‘Goed voorbeeld doet volgen’ solidariteitsfonds onderwijs en een Jongerenperspectieffonds ingediend. Deze drie moties zijn (bijna) unaniem door de gemeenteraad aangenomen! Zie hierbij de volledige debatbijdrage, waarin deze moties zijn opgenomen: Bijdrage PvdA Helmond begroting 2018

PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond