Moet er wel een toren naast het Havenpark komen?

Moet er wel een toren naast het Havenpark komen?

22 november 2017 0

De PvdA-fractie zet vragen bij het voorstel van het College om een hoog torengebouw tussen het Havenpark en het Havenplein te gaan realiseren. Wij zijn niet tegen bebouwing naast het Havenpark, maar wij zijn van mening dat er eerst een goede studie naar alle mogelijke locaties moet worden verricht, en dat dit onderwerp belangrijk genoeg is om in de gemeenteraad te bespreken. Wij zijn warm voorstander van het op korte termijn realiseren van het Havenpark zelf, maar vinden wel dat er voorlopig voldoende ruimte aan de randen moet worden overgelaten om bebouwing op verschillende plekken te realiseren.

Ons burgercommissielid Hans de Mare heeft een beperkte variantenstudie naar mogelijke verschillende locaties voor randbebouwing opgesteld. En heeft namens onze fractie het College hierover een aantal vragen gesteld. Klik hier voor het bekijken van deze vragen, en klik hier voor het bekijken van het studietje.

PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond