Hans de Mare

Hans de Mare

Hans de Mare

Geboren: 1956 te Amsterdam
Beroep: Architect

Contactgegevens:

Adres:
Gasthuisstraat 67
5708HJ Helmond

Telefoon: 06 – 53996765
E-mailadres: h.de.mare@pvdahelmond.nl

Over Hans

Ik ben geboren in 1956 in Amsterdam. Ik ben getrouwd met Petra en heb drie kinderen. De oudste jongen is 20 en de tweeling (jongen-meisje) is 19.

Ik heb Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft gestudeerd. Sindsdien ben ik architect, maar ik beoefen dat beroep uit in de meest brede zin des woords. Naast het ontwerpen van gebouwen verricht ik ook stedenbouwkundige onderzoeken, schrijf ik Programma’s van Eisen, of maak in interieurontwerpen. Na vele jaren bij grote architectenbureaus gewerkt te hebben doe ik dat nu als zelfstandige. Zie voor meer informatie mijn zakelijke website http://www.mare-archenadv.nl.

Al mijn gehele volwassen leven voel ik mij aangetrokken tot de principes van de sociaal-democratie. Ik ben er van overtuigd dat er altijd en overal (groepen) mensen zijn die het moeilijk kunnen bolwerken, terwijl er anderen zijn die het veel beter hebben. Zonder communistisch te stellen dat er geen verschillen mogen zijn, moeten wat mij betreft die sterkste schouders er mede voor zorgen dat de minder kansrijken ook een redelijk leven hebben. En dat geldt wat mij betreft ook internationaal: wij Nederlanders hebben internationaal gezien behoorlijk sterke schouders, en hebben daarom de morele plicht om hulp te bieden aan internationaal minder bevoorrechte regio’s.

Deze principes deden mij al vele jaren PvdA stemmen, en onder andere de PvdA-opstelling over ontwikkelingshulp en het kinderpardon vervullen mij de laatste jaren met trots dat de PvdA zo veel waarde aan de internationale solidariteit hecht.

Zo’n 7 jaren geleden ben ik actief geworden: eerst ben ik lid geworden, en in 2012 ben ik tot het bestuur van de afdeling Helmond toegetreden. Later ben ik ook benoemd tot burgerraadslid van de commissie Omgeving van de gemeenteraad Helmond, waarin ik mijn professionele kennis van ruimtelijke ordening kan gebruiken om een bijdrage te leveren aan een mooi, goed leefbaar en sociaal rechtvaardig Helmond.

In het voorjaar van 2015 heb ik op de derde plek van de kandidatenlijst voor het waterschap Aa & Maas gestaan. Helaas hebben we die derde zetel net niet binnengehaald. Daarop ben ik ook in het waterschap burgercommissielid geworden.

PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond