Blog Overzicht

 

 

 

Helmond, 27 augustus 2012

 

 

Geacht college,

 

Op 4 september worden wij geacht kennis te nemen van het voornemen van het college van B&W om een gronduitgifteovereenkomst te sluiten  t.b.v. Xperience World. Het betreft hier het voormalige Obragasterrein tegenover het Havenplein.

 

De PvdA heeft vooralsnog geen definitieve keuze gemaakt betreffende dit terrein omdat na de brand van het Speelhuis er een nieuwe situatie is ontstaan. Ten behoeve van een permanent theater, in wat voor vorm dan ook, zal een nieuwe locatie gevonden moeten worden.

 

Nu er sprake is van een  herijking van de centrumplannen ontstaat de kans om de noodzaak van een nieuw theater te implementeren in die plannen.

 

Van oudsher werden pleinen gemaakt o.a. als uitloper van een belangrijk, publiek gebouw, zoals b.v. een kerk, een stadshuis, een postkantoor of een theater.

Een theatergebouw vraagt een prominente plek in de stad. Daarbij zou de ligging aan een plein dienstbaar  kunnen zijn  aan zowel binnen- als buitenevenementen.

 

De PvdA denkt die locatie gevonden te hebben op het PTT/Citysporthal-terrein. Hier kan een theatergebouw met publieke kwaliteit de mogelijke schakel zijn  met het Ameideplein. Daarbij zal de noordkant van de Markt,  en het Ameideplein  een stevige kwaliteitsimpuls krijgen.

Verder is de PvdA van mening dat het nieuw te bouwen theater op het voormalige Obragasterrein een mindere prominente uitstraling  heeft dan op de beschikbare ruimte van het PTT/citysporthal-terrein zeker gezien de relatie tot de het  Ameideplein en de noordkant van de Markt. Immers het rendement van de uitstraling,  is bij de laatste stukken groter.

 

Om een afgewogen besluit te nemen bij het agendapunt Xperience World Project in de raadsvergadering van 4 september a.s. heeft de PvdA de volgende vragen.

 

  1. 1.      Kan het college voor het Xperience-gebouw een architectonische kwaliteit garanderen die tegemoetkomt aan de tegenoverliggende “verkaveling” en aan de bestaande architectuur van het Havenplein?
  2. 2.      Kan het college een uitspraak doen hoe zij  staat tegenover het idee en de mogelijkheid om een permanent theater te positioneren op het PTT/Citysporthal-terrein?

 

Wij overwegen 4 september een motie in te dienen, waarin wij u oproepen de door ons genoemde locaties t.b.v. het nog op te stellen Plan van Eisen voor een definitief theater versneld te onderzoeken en de uitkomsten ervan te betrekken bij de afwegingen.

 

Verder vindt de PvdA dat ons lokaal bestuur een betrouwbaar bestuur moet zijn.

In voorbereiding naar de te nemen gronduitgifteovereenkomst hebben er onderhandelingen plaatsgevonden met kennis van de raad.

In de commissievergadering RF van 21 augustus j.l. heeft de CDA-fractie uitspraken gedaan over Xperience World Project die dat project -op zijn zachts gezegd- erg tekort doet. “Xperience als Las Vegas aan ons kanaal” neerzetten klopt in de verste verte niet. Gokken is helemaal niet aan de orde bij het Xperience Project. Gamen en gokken zijn zeer verschillende bezigheden. Dat de investeerders over de uitspraken  van de CDA-fractie -op zijn minst- verontwaardigd zijn kunnen wij ons goed voorstellen.

 

De PvdA is van mening dat de opstelling en woordkeuze van de CDA-fractie het vertrouwen in het stadsbestuur en politiek zeker niet ten goede komen. Daarom vraagt de PvdA aan het college een uitspraak te doen over de uitlatingen en woordkeuze van de CDA-fractie.

 

Graag horen wij uw reactie bijtijds voor de raadsvergadering van 4 september a.s.

 

Met vriendelijke groet namens de PvdA-fractie,

 

 

 

Jos Boetzkes, fractievoorzitter                    Mirjam van der Pijl, fractiesecretaris

 

 

.

 

Druk bezochte avond bij workshop Ledenwerving.

Hans Spekman heeft bij zijn aantreden gezegd dat hij het ledenaantal van de PvdA wil verveelvoudigen. Zijn eerste streefgetal is 100.000 leden.
Om afdelingen te helpen met het ontwikkelen van ideeën om dit te bereiken was er
afgelopen week een workshop over ledenwerving. Deze workshops worden door de landelijke PvdA aangeboden. De avond in Helmond was georganiseerd door Peter van Stiphout, Roy Boermeester (beiden bestuursleden van de afdeling Helmond) en Annegien Wijnands  (fractievoorzitter van de PvdA Statenfractie Noord-Brabant).

De workshop werd gegeven door Wouter Struik (PvdA-raadslid in Spijkenisse). Hij werd ondersteund door Mered de Vries (coördinator Relatie- en ledenmanagement). Meerdere afdelingen uit de regio bezochten de avond. Dit zorgde voor een goed bezette zaal in “De Fonkel”.
Ook Mark Nuiver (consulent PvdA Brabant) was aanwezig.

Het was een zeer inspirerende avond die veel energie heeft gegeven.
Energie die we zeker nodig hebben in deze belangrijke campagnetijd.

Belangrijke weetjes:
– Veel mensen weten niet dat je lid kunt worden van de PvdA.
– Je wordt geen lid door op de PvdA te stemmen, dit is natuurlijk wel een heel goed idee!
– Je kunt een lidmaatschap cadeau doen.
– Je bent al lid voor 1 euro p/maand, na het eerste jaar voor 2 euro p/maand.

Thom van den Brule
Voorzitter PvdA afdeling Helmond

 

                   

 

.

Vorige week zijn de verkiezingsposters in Helmond “geplakt”.
Naast een belangrijke activiteit was het ook erg gezellig.
Meerdere teams van de afdeling zwierven uit over de stad om de borden te beplakken.
Na afloop was er nog een gezellige naborrel bij “Het Thomashuis” .
Iedereen bedankt voor de inzet!

PvdA-bestuur afdeling Helmond.

 

Campagnefilmpjes Brabantse PvdA kandidaat-kamerleden Attje Kuiken en Martijn van Dam:

ATTJE KUIKEN

MARTIJN VAN DAM

 

                   

 

                   

 

.

 

Op zaterdag 11 augustus was de PvdA campagne-aftrap in Den Bosch. Naast Diederik Samsom en Hans Spekman waren vele andere PvdA-prominenten aanwezig. Zowel landelijk, provinciaal en gemeentelijk actieve PvdA-ers waren te vinden op het Kerkplein in Den Bosch waar het publiek de mogelijkheid kreeg om, na toespraken van Hans en Diederik, met hen in gesprek te gaan.

.

Een groot aantal Tweede Kamer kandidaten stapten op de hometrainer om een bedrag bij elkaar te fietsen voor het Jeugdsportfonds. Dit fonds stelt kinderen, die anders door financiële omstandigheden niet kunnen sporten, onder andere in staat toch lid te kunnen worden van een sportclub.

.
         

Natuurlijk was ook de afdeling Helmond vertegenwoordigd.

 

         

 

.


1 11 12 13 14
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond