Blog Overzicht

 

21 augustus j.l. heeft in de commissie Ruimtelijk Fysiek de Lelievijver op de agenda gestaan.

Mede dankzij de inspanning van de PvdA commissieleden, die na contacten met wijkbewoners en bezoeken aan deze vijver er van overtuigd waren dat de vijver moest blijven bestaan, heeft wethouder Tielemans zijn plannen tot demping van deze vijver ingetrokken.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze vijver als oase in het buitengebied direct grenzend aan de Rijpelberg nut heeft en plezier brengt bij vele passanten en voor wijkbewoners die hier regelmatig vertoeven.

Als PvdA commissie leden hebben we nog gevraagd of de voorgenomen demping van deze vijver “toevallig” gekoppeld was aan onderwerpen zoals de verbreding van de N279 dan wel plannen rond Berkendonk?

Maar hierop heeft de wethouder ontkennend geantwoord.

Dit betekent echter wel dat wij deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten blijven houden.

 

Namens Comm. R.F. Carlo Raaijmakers

 

.

foto: Lidian van den Brule

Op vrijdag 7 september voeren vijf PvdA-afdelingen in de Peelregio gezamenlijk campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Een grote groep vrijwilligers toert per rode dubbeldekker door Helmond, Someren, Asten, Deurne, Gemert en Beek en Donk.

Aan boord van de bus zijn maar liefst zes prominente PvdA’ers onder wie de kandidaat Kamerleden Martijn van Dam, Michiel Servaes, Attje Kuiken en Ward Deckers.

            

Samen met de Brabantse Statenleden Annegien Wijnands (fractievoorzitter en lijstduwer), Stijn Smeulders en Antoinette Knoet-Michels zullen de kandidaat-Kamerleden in elke gemeente halt houden en op straat met mensen in gesprek gaan over de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ze krijgen daarbij gezelschap van o.a. de lokale wethouders Theo Maas (Someren) en Jasper Ragetlie (Deurne).

De lokale afdelingen verzorgen ieder een eigen invulling waarbij verschillende thema’s aan de orde komen die lokaal van belang zijn en waarop landelijke politiek een grote invloed heeft. De PvdA heeft met haar lokale bestuurders en politici zeer regelmatig contact en zo een belangrijke invloed op die landelijke politiek. Het is goed dat juist in deze verkiezingstijd de kandidaat-leden niet alleen hún verhaal vertellen, maar juist ook onze lokale verhalen meenemen en met het publiek daarover in gesprek gaan.

In Someren krijgt de delegatie uit handen van de 13-jarige Björn Kusters het boek ‘Ik ben Björn (deel 1)’ overhandigd. In zijn eerste boek beschrijft Björn wie hij is, wat hij belangrijk vind, en over zijn ervaringen op basisschool ‘De Diamant in Someren’. Kleine bijkomstigheid; hij heeft Downsyndroom. Daarvan zegt hij zelf: ‘Anderen vinden dat bijzonder, voor mij is het gewoon’.

Het schema van de Rode Peelkaravaan:

12.00 Verzamelen bij de hoofingang van de Kasteeltuin Helmond

12.30 Vertrek naar Someren

13.00 Pleincampagne Wilhelminaplein (Jumbo)

13.45 Vertrek naar Asten

14.00 Pleincampagne Midas Winkelcentrum

14.45 Vertrek naar Deurne

15.00 Pleincampagne De Markt

15.45 Vertrek naar Gemert

16.00 Pleincampagne Gemeentehuis

16.45 Vertrek naar Beek en Donk

17.00 Pleincampagne Heuvel

17.45 Vertrek naar Helmond

19.00 Slotbijeenkomst bij Grand café Zeezicht bij de Stadsbrug

20.15 Zwevende kiezerscafé met Martijn van Dam en live-muziek!

 

.

Op vrijdagavond 7 september organiseert Tweede Kamerlid Martijn van Dam (PvdA) samen met de Helmondse afdeling van de PvdA in café Zeezicht in het centrum van Helmond een zwevende kiezerscafé. Deze avond is speciaal voor kiezers die nog geen keuze hebben gemaakt op wie te zullen stemmen op 12 september. Onder het genot van live-muziek kan iedereen met elkaar, en met Martijn natuurlijk, in gesprek over de aanstaande verkiezingen. Wij nodigen u daarvoor van harte uit.

 

 

Ruim 2/3 van de kiezers is nog aan het zweven volgens TNS-NIPO op 17 juli. Met 12 september in zicht komt het moment van keuze maken dichterbij. Tweede Kamerlid en nummer 7 van de landelijke PvdA-lijst Martijn van Dam organiseert een politiek café om u te helpen met uw keuze.
Natuurlijk om mij over te halen om op de PvdA te stemmen? Martijn is Tweede Kamerlid voor de PvdA, maar deze avond staat hij open voor alle zwevende kiezers. Als ervaren Kamerlid weet hij als geen ander uiteen te zetten waarom welke partij wel of niet goed voor u is. Graag deelt hij zijn ervaringen met u! Dus ook als u overweegt een andere partij dan de PvdA te stemmen, bent u van harte welkom. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk kiezers gebruik gaan maken van hun stemrecht.

Vanaf 19.00 uur zal hij met partijgenoten in het Centrum van Helmond het publiek te woord staan om daarna met alle belangstellenden naar café Zeezicht te trekken. Daar zal de avond in een aangename sfeer worden voortgezet.

Zwevende kiezerscafé met Martijn van Dam met live-muziek | Vrijdag 7 september 20:15 | Café Zeezicht (Steenweg 2-4)

 

.

 

 

 

 

Helmond, 27 augustus 2012

 

 

Geacht college,

 

Op 4 september worden wij geacht kennis te nemen van het voornemen van het college van B&W om een gronduitgifteovereenkomst te sluiten  t.b.v. Xperience World. Het betreft hier het voormalige Obragasterrein tegenover het Havenplein.

 

De PvdA heeft vooralsnog geen definitieve keuze gemaakt betreffende dit terrein omdat na de brand van het Speelhuis er een nieuwe situatie is ontstaan. Ten behoeve van een permanent theater, in wat voor vorm dan ook, zal een nieuwe locatie gevonden moeten worden.

 

Nu er sprake is van een  herijking van de centrumplannen ontstaat de kans om de noodzaak van een nieuw theater te implementeren in die plannen.

 

Van oudsher werden pleinen gemaakt o.a. als uitloper van een belangrijk, publiek gebouw, zoals b.v. een kerk, een stadshuis, een postkantoor of een theater.

Een theatergebouw vraagt een prominente plek in de stad. Daarbij zou de ligging aan een plein dienstbaar  kunnen zijn  aan zowel binnen- als buitenevenementen.

 

De PvdA denkt die locatie gevonden te hebben op het PTT/Citysporthal-terrein. Hier kan een theatergebouw met publieke kwaliteit de mogelijke schakel zijn  met het Ameideplein. Daarbij zal de noordkant van de Markt,  en het Ameideplein  een stevige kwaliteitsimpuls krijgen.

Verder is de PvdA van mening dat het nieuw te bouwen theater op het voormalige Obragasterrein een mindere prominente uitstraling  heeft dan op de beschikbare ruimte van het PTT/citysporthal-terrein zeker gezien de relatie tot de het  Ameideplein en de noordkant van de Markt. Immers het rendement van de uitstraling,  is bij de laatste stukken groter.

 

Om een afgewogen besluit te nemen bij het agendapunt Xperience World Project in de raadsvergadering van 4 september a.s. heeft de PvdA de volgende vragen.

 

  1. 1.      Kan het college voor het Xperience-gebouw een architectonische kwaliteit garanderen die tegemoetkomt aan de tegenoverliggende “verkaveling” en aan de bestaande architectuur van het Havenplein?
  2. 2.      Kan het college een uitspraak doen hoe zij  staat tegenover het idee en de mogelijkheid om een permanent theater te positioneren op het PTT/Citysporthal-terrein?

 

Wij overwegen 4 september een motie in te dienen, waarin wij u oproepen de door ons genoemde locaties t.b.v. het nog op te stellen Plan van Eisen voor een definitief theater versneld te onderzoeken en de uitkomsten ervan te betrekken bij de afwegingen.

 

Verder vindt de PvdA dat ons lokaal bestuur een betrouwbaar bestuur moet zijn.

In voorbereiding naar de te nemen gronduitgifteovereenkomst hebben er onderhandelingen plaatsgevonden met kennis van de raad.

In de commissievergadering RF van 21 augustus j.l. heeft de CDA-fractie uitspraken gedaan over Xperience World Project die dat project -op zijn zachts gezegd- erg tekort doet. “Xperience als Las Vegas aan ons kanaal” neerzetten klopt in de verste verte niet. Gokken is helemaal niet aan de orde bij het Xperience Project. Gamen en gokken zijn zeer verschillende bezigheden. Dat de investeerders over de uitspraken  van de CDA-fractie -op zijn minst- verontwaardigd zijn kunnen wij ons goed voorstellen.

 

De PvdA is van mening dat de opstelling en woordkeuze van de CDA-fractie het vertrouwen in het stadsbestuur en politiek zeker niet ten goede komen. Daarom vraagt de PvdA aan het college een uitspraak te doen over de uitlatingen en woordkeuze van de CDA-fractie.

 

Graag horen wij uw reactie bijtijds voor de raadsvergadering van 4 september a.s.

 

Met vriendelijke groet namens de PvdA-fractie,

 

 

 

Jos Boetzkes, fractievoorzitter                    Mirjam van der Pijl, fractiesecretaris

 

 

.

 

Druk bezochte avond bij workshop Ledenwerving.

Hans Spekman heeft bij zijn aantreden gezegd dat hij het ledenaantal van de PvdA wil verveelvoudigen. Zijn eerste streefgetal is 100.000 leden.
Om afdelingen te helpen met het ontwikkelen van ideeën om dit te bereiken was er
afgelopen week een workshop over ledenwerving. Deze workshops worden door de landelijke PvdA aangeboden. De avond in Helmond was georganiseerd door Peter van Stiphout, Roy Boermeester (beiden bestuursleden van de afdeling Helmond) en Annegien Wijnands  (fractievoorzitter van de PvdA Statenfractie Noord-Brabant).

De workshop werd gegeven door Wouter Struik (PvdA-raadslid in Spijkenisse). Hij werd ondersteund door Mered de Vries (coördinator Relatie- en ledenmanagement). Meerdere afdelingen uit de regio bezochten de avond. Dit zorgde voor een goed bezette zaal in “De Fonkel”.
Ook Mark Nuiver (consulent PvdA Brabant) was aanwezig.

Het was een zeer inspirerende avond die veel energie heeft gegeven.
Energie die we zeker nodig hebben in deze belangrijke campagnetijd.

Belangrijke weetjes:
– Veel mensen weten niet dat je lid kunt worden van de PvdA.
– Je wordt geen lid door op de PvdA te stemmen, dit is natuurlijk wel een heel goed idee!
– Je kunt een lidmaatschap cadeau doen.
– Je bent al lid voor 1 euro p/maand, na het eerste jaar voor 2 euro p/maand.

Thom van den Brule
Voorzitter PvdA afdeling Helmond

 

                   

 

.

Vorige week zijn de verkiezingsposters in Helmond “geplakt”.
Naast een belangrijke activiteit was het ook erg gezellig.
Meerdere teams van de afdeling zwierven uit over de stad om de borden te beplakken.
Na afloop was er nog een gezellige naborrel bij “Het Thomashuis” .
Iedereen bedankt voor de inzet!

PvdA-bestuur afdeling Helmond.

 

Campagnefilmpjes Brabantse PvdA kandidaat-kamerleden Attje Kuiken en Martijn van Dam:

ATTJE KUIKEN

MARTIJN VAN DAM

 

                   

 

                   

 

.

 

Op zaterdag 11 augustus was de PvdA campagne-aftrap in Den Bosch. Naast Diederik Samsom en Hans Spekman waren vele andere PvdA-prominenten aanwezig. Zowel landelijk, provinciaal en gemeentelijk actieve PvdA-ers waren te vinden op het Kerkplein in Den Bosch waar het publiek de mogelijkheid kreeg om, na toespraken van Hans en Diederik, met hen in gesprek te gaan.

.

Een groot aantal Tweede Kamer kandidaten stapten op de hometrainer om een bedrag bij elkaar te fietsen voor het Jeugdsportfonds. Dit fonds stelt kinderen, die anders door financiële omstandigheden niet kunnen sporten, onder andere in staat toch lid te kunnen worden van een sportclub.

.
         

Natuurlijk was ook de afdeling Helmond vertegenwoordigd.

 

         

 

.


1 10 11 12 13
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.