Bestuur

Ons bestuur

De PvdA Helmond is de lokale afdeling van de landelijke Partij van de Arbeid en is daardoor direct gelieeerd aan de Landelijke Partij van de Arbeid. De belangrijkste doelstelling van de PvdA Helmond is het vertegenwoordigen van de sociaal-democratie in de Helmondse gemeentepolitiek. De PvdA Helmond heeft een rijke geschiedenis en is te typeren als een echte bestuurspartij die gedurende vele jaren heeft bijgedragen aan het stadsbestuur.

Algemeen
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft de PvdA Helmond 3 zetels in de Helmondse gemeenteraad behaald.

Afdelingsstructuur
De gemeenteraadsfractie vormt de politieke vertegenwoordiging van de PvdA Helmond en is daardoor direct actief om de het belangrijkste doel van de afdeling te verwezenlijken: het vertegenwoordigen van de sociaal-democratie in de Helmondse gemeentepolitiek. De fractie bestaat uit de drie raadsleden plus twee burgercommissieleden.

De ledenvergadering is het belangrijkste orgaan binnen de PvdA Helmond. Alle leden van de PvdA Helmond maken deel uit van de ledenvergadering, die +/- 4 maal per jaar bijeenkomt. Het dagelijkse bestuur van de afdeling ligt in handen van het afdelingsbestuur, waarvan de leden door de ledenvergadering uit hun midden zijn gekozen.

Afgevaardigden:
Congresafgevaardigden: Thom van den Brule / Jos Boetzkes
Gewestelijk afgevaardigde: Annegien Wijnands / Willy Merkx
Gewestelijk bestuurder: Peter van Stiphout

Jaarverslagen:
2010
2009

Annegien Wijnands

Annegien Wijnands

Voorzitter PvdA Helmond
algemene coördinatie
Gewestafgevaardigde
Eindhovense samenwerking   fractiebegeleiding   scouting

Stijn Smeulders

Stijn Smeulders

Vice-voorzitter PvdA Helmond
Progressieve samenwerking en Peelsamenwerking

Leo Klaassen

Leo Klaassen

Penningmeester PvdA Helmond
Commissie Permanente Campagne

Thom van den Brule

Thom van den Brule

Algemeen bestuurslid PvdA Helmond
Congresafgevaardigde en contactpersoon fractie

Hans de Mare

Hans de Mare

Secretaris PvdA Helmond

Luc Sleegers

Luc Sleegers

Abdel Tijani

Abdel Tijani

PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond