Blog Overzicht

In de raadsvergadering van 9 januari heeft onze fractie bij monde van Mirjam van der Pijl een motie ingediend die het extreem hoge salaris van de voorzitter van de raad van bestuur van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aankaart.

We hadden namelijk vernomen dat deze voorzitter, van een overheidsinstelling nota bene, een slaris van 697.000,= euro per jaar ontvangt.

De motie refereert aan de Wet Normering Topinkomens die bepaald dat een overheidsfunctionaris niet meer verdienen mag dan een ministerssalaris.

Helmond onderschreef al eerder deze wet. Met het gegeven dat Helmond (bijna alle) zaken doet met de BNG én aandeelhouder is gaf dat alle reden om hier actie op te ondernemen.

Met de motie hebben we het college opgeroepen om namens de gemeente Helmond het bestuur van de BNG de vragen te onderzoeken hoe dat salaris zo snel mogelijk in overeenstemming gebracht kan worden met de Wet Normering Topinkomens.

Onze motie werd mee-ingediend door de SP en Helmond Aktief en uiteindelijk door de volledige raad, unaniem dus, aangenomen.

Zie hier voor de motie: Motie PvdA beperking topsalaris BNG-bestuurder 20180109

De PvdA Helmond roept op tot zelfcontrole en financiële transparantie van politieke partijen in Helmond. Met elkaar zijn we ons bewust van, en zetten we ons in voor, een schone gemeenteraad zonder criminele inmenging. Vandaag stuurden wij deze brief aan burgemeester Blanksma en vroegen we haar dit gesprek op korte termijn aan te gaan: Oproep PvdA Helmond voor financiele transparantie in de politiek 20180115

De Scouting Jan Baloys te Stiphout is een goed lopende scouting, met veel goedwillende vrijwilligers, en veel enthousiaste kinderen. Helaas vertoont hun blokhut de nodige gebreken. De gemeente is daarvan al lang op de hoogte. Er is ook al lang overleg gaande over allerlei mogelijke verbeteringen, maar helaas zijn ze nog steeds niet verholpen. Onze PvdA-fractie is de scouting te hulp geschoten: Burgercommissielid Hans de Mare heeft na intensief overleg met de scouting raadsvragen gesteld. (zie Vragen PvdA over Scouting Jan Baloys Stiphout 20180107), en heeft vanmorgen samen met Maarten Clement van de scouting een rondleiding en toelichting aan het ED verstrekt. (zie hier voor het artikel wat zojuist op de website van het ED is verschenen). En nu maar hopen dat onze hulp zal bijdragen aan een spoedige verbetering van de blokhut van Scouting Jan Baloys!


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond