Blog Overzicht

In een enthousiaste en drukbezochte Algemene Leden Vergadering heeft de PvdA Helmond op 20 december 2018 de Kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vastgesteld.

Zie hier: Kandidatenlijst PvdA Helmond GR 2018 voor de volledige lijst.

 

De Algemene Leden Vergadering van 13 december heeft het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 behandeld. Na enkele goede inhoudelijke discussies is het door het bestuur voorgestelde concept-programma nog op enkele kleine punten aangepast, en daarna vastgesteld. Zie hier: Verkiezingsprogr PvdA Helmond 2018 voor het vastgestelde programma. Het programma zal – zonder inhoudelijke wijzigingen – nog van een mooie lay-out worden voorzien, waarna de definitieve versie ook op deze website zal worden geplaatst.

In de Raadsvergadering van 2 december 2017 heeft de PvdA-fractie een motie ingediend die het college oproept om er bij de regering op aan te dringen om het instrument “subsidie loonkosten voor werknemers met een arbeidsbeperking” niet te beëindigen maar voort te zetten. Zie hier die motie: Motie PvdA behoud instrument loonkostensubsidie 20171202, die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Het college heeft die motie vlot uitgevoerd. Zie hier de brief die de gemeente Helmond naar de verantwoordelijke staatssecretaris heeft gestuurd: Brief behoud Loonkostensubsidie aan staatssecr T van Ark

Het lijkt er op dat de gemeente Helmond bij de 132 Nederlandse gemeenten hoort die belachelijk hoge rentetarieven hanteert voor sociale leningen! En dat terwijl het ook anders kan! Lees daarom hier de vragen die onze fractie daarover vandaag aan het College heeft gesteld: Vragen _a_sociale leningen PvdA Helmond 20171218


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond