Blog Overzicht

Vele PvdA-afdelingen, waaronder de PvdA Helmond, hebben vanmorgen het stakende onderwijspersoneel op de basisscholen laten weten dat we hun ondersteunen! Door bij elke school een krat met lekkere rode appels te bezorgen. Met een begeleidende brief, waarin staat dat we een appél doen op (ook onze) landelijke politici om geld vrij te maken voor een goed lerarensalaris. Zie ook: begeleidende brief appelactie PvdA Helmond 27 juni 2017. En met ook onze grote dank natuurlijk aan de vrijwilligers die deze actie mogelijk maakten!

De kandidaatstellingsprocedure voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is gestart!

(Noot: u dient eerst op de “lees meer” knop hieronder te drukken om daarna de beide links naar de beide documenten te kunnen aanklikken.)

In ” Kandidaatstelling GR 2018 PvdA Helmond ” staat omschreven hoe je je kan kandideren en waar je nadere informatie kan opvragen. In ” 20170224 Profielen GR18 ” staan de profielen van de fractie, raadslid, lijsttrekker, fractievoorzitter & wethouder omschreven.

Annegien Wijnands, afdelingsvoorzitter PvdA Helmond

Tijdens de voorjaarsnota heeft de PvdA Helmond teruggekeken op deze college periode. We constateren dat het college veel plannen heeft gemaakt, maar dat de uitvoering helaas niet erg op gang is gekomen. De vraag is in hoeverre dit te maken heeft met de reorganisatie? We waarschuwen het college om in het laatste jaar flink door te pakken anders blijven we hen enkel herinneren aan het sluiten van enkele wijk- en sportaccommodaties en culture events. Dat zouden wij betreuren.

Verder hebben wij aandacht gevraagd voor

  • Het onderzoek van de rekenkamercommissie zorggeld;
  • Onze zorgen uitgesproken rondom ‘Brainport Smart District’, wil dit plan slagen dan zijn er nog de nodige stappen te maken;
  • Werkgelegenheid en de instrumenten om dit te verbeteren;
  • Het armoedebeleid en de uitvoering van onze ‘kindpakket’ motie;
  • Pleidooi gehouden om in alle Helmondse wijken Multifunctionele wijkcentra te creëren. Te beginnen met Helmond-Noord en Helmond-Oost.
  • Mobiliteit en Leefbaarheid
  • Bed-Bad-Brood regeling in Helmond
  • Aansluiting bij Omgevingsalert app om bereik bekendmaking vanuit de gemeente te verhogen.

Voor de volledige inbreng klik hier: PvdA inbreng VJN 1 juni 2017


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.