Blog Overzicht

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de PvdA Helmond, afgelopen 13 januari, zijn twee mensen door onze voorzitter Annegien Wijnands in het zonnetje gezet: Hans Revenboer is al 25 jaar lid van onze partij, en ontving daarvoor een bronzen speld. En Gerard Meijer werd  met een Zilveren Roos bedankt voor de vele verschillende bestuurstaken die hij de afgelopen 15 jaren heeft vervuld. Ook mevrouw Pauw-Kroes had wegens haar 25-jarige lidmaatschap een bronzen speld kunnen ontvangen, maar zij kon niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Allen hartelijke dank voor jullie bijdragen aan onze partij!

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 10 januari is het nieuwe Centrumperspectief 2030 behandeld. Hoewel de PvdA in grote lijnen kon instemmen met dat beleidsstuk, hebben wij tijdens de behandeling in de Commissie Omgeving toch enkele punten van kritiek naar voren gebracht. Deze zijn door het College ter harte genomen, wat er toe heeft geleid dat in het Raadsvoorstel nu ook is opgenomen dat het Centrumperspectief moet bijdragen aan de klimaatbestendigheid van onze binnenstad, en dat het College heeft toegezegd dat de locatie van een gebouw in het Havenpark nog niet vaststaat, maar dat verschillende locaties (waarbij de door ons aangedragen alternatieve locatie) nog nader zullen worden onderzocht, en aan de raad zullen worden voorgelegd.

Zie hier de volledige debatbijdrage van ons raadslid Mirjam van der Pijl: PvdA-bijdrage aan debat Centrumperspectief 2030


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek cafĂ©) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.