Blog Overzicht

Op zaterdag 22 oktober a.s. komt Diederik Samsom naar Helmond. Hij wil graag in gesprek gaan met ons over de afgelopen én de komende periode. Daarbij is iedereen (dus ook niet-leden) welkom. Diederik zal van ongeveer 1730-1830 uur aanwezig zijn in de Cacaofabriek. Onderstaand tref je de persoonlijke uitnodiging van Diederik aan.

Aanmelden hoeft niet. Je bent van harte welkom! Ik hoop jullie te treffen!

Annegien Wijnands        Voorzitter PvdA Helmond         annegien@hotmail.com

 

Beste partijgenoten,

Er is de afgelopen 4 jaar veel gebeurd. Onze idealen kwamen een stapje dichterbij. Maar we zijn er nog lang niet. Er moet de komende jaren nog heel veel gebeuren. Als kandidaat-lijsttrekker voor de komende verkiezingen wil ik graag in gesprek met jullie. Over wat er de afgelopen tijd goed is gegaan. Over wat er beter kon. En vooral over onze dromen, ambities en plannen voor de toekomst.

Op zaterdag 22 oktober kom ik langs. Ik kijk ernaar uit. Verantwoording afleggen, van elkaar leren, elkaar inspireren. Nieuwe energie geven aan de partij. Alleen zo winnen we immers verkiezingen.

Diederik

PS Wil je helpen? Of heb je vragen? Ga naar doorknokken.nl

In een eerder bericht heeft u kunnen lezen dat de Helmondse PvdA-fractie het presidium van de gemeenteraad had verzocht om een rondetafelconferentie over de problematiek van de bovengrondse hoogspanningsleidingen te organiseren. Dat verzoek werd afgewezen omdat het volgens de verordening voor het functioneren van de gemeenteraad niet mogelijk zo iets te organiseren!

Ons fractielid Mirjam van der Pijl heeft zich daar niet bij neergelegd: dan moet de verordening maar dusdanig worden aangepast dat dit in de toekomst wel zal kunnen. Zij heeft een motie opgesteld waarin wordt geregeld dat ook de gemeenteraad voor belangrijke onderwerpen hoorzittingen kan organiseren. Daarna heeft zij politieke steun voor dat voorstel gezocht en gevonden. De bijgevoegde motie is uiteindelijk unaniem in de afgelopen gemeenteraadsvergadering aangenomen. Hierdoor kunnen burgers en specialisten op een goede wijze betrokken worden bij het voorbereidingsproces om tot goede politieke keuzes te komen. Zie hier de motie: motie-aanpassen-verordening-raadscommissies-pvda-sept-2016

Er heerst in Dierdonk en omgeving veel onduidelijkheid en angst over de voorgenomen stichting van een grote geitenfokkerij vlak bij Dierdonk, op Gemerts grondgebied. Ons fractielid Mirjam van der Pijl, zelf wonend in Dierdonk, heeft in een column in de Dierdonkse Gazet het een en ander op een rijtje gezet: column-mirjam-van-der-pijl-in-het-dierdonks-wijkblad-sept-2016


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.