Blog Overzicht

De oppositiepartijen PvdA, Lokaal Sterk en D66 hebben – op initiatief van de PvdA – het presidium van de gemeenteraad Helmond gevraagd om een rondetafelgesprek over de gezondheidsaspecten van hoogspanningsleidingen te organiseren. Diverse onafhankelijke experts zouden daarvoor uitgenodigd moeten worden. Zie hier het artikel op ed.nl hierover. En zie hier de originele, door ons raadslid Mirjam van der Pijl opgestelde, aanvraagbrief:2016-09-13-verzoek-rondetafelgesprek-hoogspanningsleidingen

Onze voorzitter Annegien Wijnands heeft voor het nieuwsblad van de PvdA Eindhoven een artikel geschreven over mogelijkheden voor progressieve samenwerking. Zowel in algemene zin, als waarmee het bestuur van de PvdA momenteel op oriënterende wijze bezig is. Zie hier het artikel: progressieve-samenwerking-door-annegien-wijnands-sept-2016


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond