Blog Overzicht

De komende PvdA Helmond maandborrel zal op vrijdag 26 februari plaatsvinden. Deze februariborrel heeft een bijzonder karakter, het is namelijk een gezamenlijke borrel met D66 Helmond. De borrel vindt tussen 19.00 uur en 20.30 uur plaats in de centrale hal van de Cacaofabriek.

De gemeenteraadsfracties van PvdA en D66 werken sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen op goede voet samen in de gemeenteraad. De besturen van de afdelingen hebben besloten ook met enige regelmaat de samenwerking op te zoeken. Het gaat om de eerste gezamenlijke activiteit van D66 en de PvdA in Helmond. Daarom organiseren we een gezamenlijke borrel met inhoudelijk programma. Het thema van het inhoudelijke programma is progressieve politiek in Helmond.

Het inhoudelijke programma vindt plaats in de vorm van een paneldiscussie. Er zal o.a. worden gesproken over wat progressieve politiek voor ons inhoud, of er een verschil is tussen landelijke en lokale progressieve politiek, hoe de progressieve partijen in Helmond in het verleden hebben samengewerkt en hoe er in de toekomst dient te worden samengewerkt. Naast fractievoorzitter Nourredine Zarroy van D66 neemt ons fractielid Mirjam van der Pijl in het panel plaats. Daarnaast zijn leden van progressieve samenwerkingspartijen in andere gemeenten benaderd om een bijdrage te leveren op basis van praktijkervaringen. Ook nodigen we leden van andere Helmondse partijen uit. Uiteraard is er tijdens de paneldiscussie ook veel ruimte voor interactie met de aanwezigen in de zaal. Arnold Otten zal de paneldiscussie leiden. Ook zal hij Statenleden Suat Kutlu (D66) en Stijn Smeulders (PvdA) interviewen over progressieve samenwerking in de provincie.

Het inhoudelijk programma wordt afgesloten met een gezellige borrel. We hopen je vrijdag de 26e te zien om 19:00 uur! Natuurlijk is het ook toegestaan om vrienden, kennissen, introducés, etc. mee te nemen. Zij zijn meer dan welkom!

Naar aanleiding van een artikel in het ED over een onbewoonbaar verklaarde woning vroeg onze fractie zich af hoe het in Helmond zit met woningverhuur door niet-professionele partijen en hoe de controle daarop is geregeld. De fractie heeft de volgende schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld:

  • Hoeveel vergunningen voor woningverhuur (woningcorporaties etc. uitgezonderd) zijn er in Helmond uitgegeven?
  • Hoe vaak inspecteert de gemeente huizen van verhuurders? En wordt de onderhoudsverplichting van verhuurders bij gebleken gebreken afgedwongen, en wordt er bij in gebreke blijven vervolgens handhavend opgetreden?
  • Is het vaker voorgekomen dat een inspectie tot onbewoonbaarverklaring heeft geleid? En welke vervolgstappen zijn in die gevallen genomen?
  • Gelden deze inspecties ook voor kamerverhuur? Zo ja, wat zijn de aantallen? Zowel van vergunningen, inspecties als overtredingen?

Namens de PvdA Helmond,  Mirjam van der Pijl,   Hans de Mare

Nog geen 24 uur nadat de gemeenteraad van Helmond achter het besluit van het Helmonds College is gaan staan om niet verder te gaan met de Peel 6.1, maar om te kiezen voor een DVO constructie, komen vier van de vijf Peelgemeenten (Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek) met de mededeling vanaf volgend jaar geen zorg in te kopen in Helmond. Helaas was dit te verwachten. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 februari maakte de Helmondse wethouders (betrokken bij dit dossier) duidelijk dat zij niet op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen. De vrees van onze fractie komt uit en de vraag blijft wat voor gevolgen de houding van het college van Helmond nog meer zal hebben en óf men dit ook in de gaten heeft.”

Tijdens de raadsvergadering van 2 februari 2016 heeft de PvdA fractie tegen het voorstel gestemd van het college om te kiezen voor een DienstVerleningOvereenkomst (DVO). Wij vinden het belangrijk om te weten hoe andere colleges in de Peel in dit dossier staan. Het is te betreuren dat de meerderheid van de raad hier niet op wilde wachten. Wij snappen de urgentie niet.

Wij zijn van mening dat het anders had gekund in dit dossier. We hebben het gevoel dat wij geen deelgenoot gemaakt van dit probleem, dit gevoel heeft de PvdA Helmond al sinds het interpellatie debat in juni 2015! Toen beloofde het college beterschap. Wij denken dat het beter was om geen besluit te nemen en met de collega Peelgemeenten weer om de tafel te gaan zitten. Wij hebben een belangrijke positie in de Peel en wij vrezen deze positie volledig te verliezen. Wij zitten niet te wachten op een donut-constructie-samenwerking, waarbij de omliggende gemeenten Helmond overslaan.

Zie hier de debat-bijdrage van fractievoorzitter Mohammed Chahim: PvdA Helmond bijdrage Peel 6.1 in gemeenteraad 2 februari


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.