Blog Overzicht

Beste leden,

Op dinsdag 26 maart is de gezamenlijke visie van de Peelgemeenten op de toekomstige samenwerking gepresenteerd aan de gemeenteraden. Als PvdA-afdelingen vinden we het belangrijk om over dit thema door te praten met onze leden. Dat doen we op 19 april vanaf 19.30 uur. Als lid van een van de lokale afdelingen, bent u daarbij meer dan welkom.

Het exacte programma is nu nog niet bekend. We zijn achter de schermen volop bezig om kamerleden en partijbestuurders uit te nodigen. Ook aan entertainment wordt gewerkt. Natuurlijk sluiten we de avond gepast af met een informele borrel. Als er meer bekend is over het programma, sturen we het natuurlijk door. Zet de datum in ieder geval alvast in je agenda!

Met vriendelijke groet,

Erik van Rinsum (Someren)

Thom van den Brule (Helmond)

Greet Buter (Laarbeek)

 

 

Voorafgaand aan de Raadsvergadering van 5 maart heeft de SP in het vragenuurtje een aantal vragen gesteld over de urgentwoningzoekenden. Een onderwerp wat reeds eerder op de agenda gezet door de PvdA samen met de SP.
Later in die Raadsvergadering hebben SP en PvdA begeleidende motie ingediend die door wethouder Stienen is overgenomen.

Jos Boetzkes, fractievoorz.

 

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Betreffende: urgente woningzoekenden

 

De raad,

Gehoord de beraadslaging,

 

Constaterende dat:

–          urgente woningzoekenden op dit moment onvoldoende geholpen kunnen worden binnen de gemeente Helmond,

–          maatwerk ontbreekt, waardoor mensen niet de hulp of ondersteuning krijgen die zij nodig hebben,

–          de problemen van mensen hierdoor groter worden, waardoor op een later moment veel meer inspanningen moeten worden verricht,

 

Van mening dat:

–          urgente woningzoekenden moeten kunnen rekenen op een systeem dat hen daadwerkelijk helpt bij het snel vinden van een passende woning,

–          herinvoering van de urgente status hier een oplossing voor kan bieden,

 

Roept het college op om:

–          met corporaties en hulpverlenende instanties om de tafel te gaan zitten om urgentie opnieuw mogelijk te maken in het huidige woonverdeelsysteem,

–          afspraken te maken over de maximale wachttermijn voor urgente gevallen,

–          de raad te blijven informeren over de voortgang,

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP-fractie,                                                 Namens de PvdA-fractie,

 

 

Erik de Vries                                                                     Jos Boetzkes

 

.


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.