Blog Overzicht

 

 

Helmond, 19 december 2012

 

 

 

 

Geachte college,

 

 

Met het aantreden van een nieuw kabinet zijn er op een aantal dossiers veranderingen gekomen of aangekondigd. Zo ook als het gaat om het coffeeshopbeleid. Vorige week is hierover in de Tweede Kamer gedebatteerd met minister Opstelten. In het regeerakkoord stond al dat de wietpas zou vervallen. Tijdens het debat met de minister werd duidelijk dat hij het aan gemeenten zelf wil laten hoe het toegangsbeleid voor coffeeshops verder uit te voeren. Daarnaast vervalt ook het afstandscriterium voor scholen ten opzichte van coffeeshops. Ook hier laat hij het aan gemeenten zelf om met beleid te komen.

 

Op 8 mei 2012 heeft de raad het nieuwe coffeeshopbeleid voor Helmond vastgesteld. Dit beleid was voor een deel gestoeld op aangekondigd landelijk beleid. Nu dat beleid komt te vervallen, willen wij graag van het college het volgende weten:

 

–          Wat betekent dit voor het aangekondigde toegangsbeleid in Helmond, aangezien de wietpas komt te vervallen?

–          Wat betekent dit voor de vastgestelde afstandscriteria, aangezien deze gebaseerd zou worden op landelijke wettelijke normen?

–          Wat betekent het afschaffen van de wietpas voor de mogelijke komst van een tweede coffeeshop in Helmond, aangezien deze gebaseerd zou worden op het ledental van de huidige coffeeshop?

–          Wat betekent dit voor de voorgenomen sluiting van de coffeeshop aan de Wolfstraat, aangezien deze gebaseerd was op aangekondigde landelijke wetgeving?

–          Is het college bereid de raad nader te informeren over de landelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het Helmondse coffeeshopbeleid, zodat hier in een commissievergadering ABA nader over gesproken kan worden?

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Erik de Vries                                       Jos Boetzkes                                      Ling Ko

namens SP                                          namens PvdA                                     namens GroenLinks

 

.

 

 

Helmond, 18-12-12

 

 

Aan:  Burgemeester en wethouders.

 

 

 

Geachte college,

 

Reeds vele malen is het onderwerp Helmond Sport met een eventueel stadion op Berkendonk aan de orde geweest. Daarbij is ook iedere keer gevraagd naar een einddatum waarop het college de knoop door zou hakken om hiermee wel of niet in zee te gaan met Helmond Sport.

De laatste toezegging bij monde van wethouder Stienen was dat per 1 december j.l. duidelijk verschaft zou worden.

Tot op heden hebben wij (nog) niets mogen vernemen.

 

Wij willen u dan ook vragen ons per ommegaande een antwoord te verschaffen op de volgende vragen:

–          Is de knoop doorgehakt, ofwel: is er een overeenkomst bereikt tussen Helmond Sport en de gemeente over de bouw van een nieuw voetbalstadion op Berkendonk?

–          Zo ja, hoe ziet deze overeenkomst eruit en wat betekent dit voor de gemeente? Kan de raad deze plannen spoedig tegemoet zien, voorzien van een toelichting van het college?

–          Zo nee, waarom niet? Waar zitten de problemen om tot overeenstemming te komen?

–          Gaat het college inderdaad een punt zetten achter de discussie over een nieuw stadion, zoals toegezegd bij de laatste begrotingsbehandeling? Zo ja, wat betekent dat voor het huidige stadion op sportpark De Braak?

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Jos Boetzkes                                                 Erik de Vries

Namens de PvdA-fractie                             Namens de SP-fractie

 

.


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.